Deze website bevat, diverse realistische tekeningen die grote gedeeltes van het centrum van Doetinchem uit de periode 
eind 19de eeuw begin 20ste eeuw weergeven.

 

Daarnaast zijn bij de tekeningen, enkele van de vele oude foto's afgebeeld, die hebben bijgedragen 

voor het tot stand komen van de realistische totaal-tekeningen.

 

NIEUW:  DE PRACHTIGE GRUTSTRAAT ANNO 1910

DOWNLOAD BOVENSTAANDE AFBEELDING VOOR EEN GROTE  SCHERPE WEERGAVE >>> 

Grutstraat Duidelijke weergave

^ Een deel van de foto`s, voor gegevens om bovenstaande tekening te realiseren.

Vergroting: hotel Rademakers

HEZENSTRAAT/MARKT (SIMONSPLEIN)  Op de voorgrond het mooie pand met de klokgevel, waarin de heer Th. Semmelink zijn auto-motor en rijwielzaak had en dat omstreeks 1910 werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe kledingzaak van de Firma Slösser.  Naast het pand met de klokgevel volgde woonhuis en werkplaats van Bakkerij van Theeuwsen dat later werd bewoond werd door L. Klomp.  Het daarop volgende witte gebouw van mevr. Verhuell-de Bruijn die het in 1980 voor 3000.- aankocht en aan het `Gasthuisfonds`aanbood met de bedoeling een Fransche meisjesschool te stichten.
Het pand op de hoek zou de drogisterij van Chr. Aaldering zich vestigen. 

 HEEZENSTRAAT - MARKT (SIMONSPLEIN) ca. 1900 ^ 

Gezien vanuit voormalig hotel Rademaker 1900  (nu restaurant `De Beren`)  hoek Grutstraat.

Op dit gedeelte van het Simonsplein werden vroeger dikwijls kleinere markten en andere activiteiten georganiseerd. Zie hoe smal de doorgang toen was tussen kerk en woningen naar de Hamburgerstraat.

 

DOWNLOAD DUIDELIJKE REALISTISCHE WEERGAVE  >>

HEEZENSTRAAT- SIMONSPLEIN ca. 1900

Hieronder enkele van de vele foto's die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van bovenstaand totaalbeeld uit ca. 1900.

^ Deze beide foto's zijn van enkele jaren later. In de verte de Hamburgerstraat. >


Tekening van het Simonsplein (Markt) ca. 1920. Met het fraaie gemeentehuis op de plek waar nu hotel de Graafschap staat. Rechts het zicht in de Waterstraat. Op 2 na, werden alle gebouwen op deze tekening  in maart 1945 verwoest. Alleen de achterste 2 gebouwen in de verte in de Waterstraat werden gespaard tijdens de hevige bombardementen.

 

                                         DOWNLOAD bovenstaande afbeelding voor een duidelijke vergroting .          >>>

Markt (Simonsplein)

Hieronder enkele van de vele foto's die hebben bijgedragen om de bovenstaande tekening van het Simonsplein te realiseren.

 Dit eentonige pand werd na de oorlog gebouwd op de plek waar eens o.a. het mooie oude stadhuis stond. 

HET FRAAIE STADHUIS DAT IN 1945 WERD VERWOEST


^  PANORAMA VAN HET SIMONSPLEIN IN VOGELVLUCHT anno 1900. ^  

Links de aansluiting van de Hamburgerstraat op de Markt (Simonsplein)  in de verte het oude stadhuis waar nu hotel de Graafschap staat, rechts daarvan inkijk in de Waterstraat. Rechts van de grote Catharina Kerk is nog net een stukje van de Omdraai zichtbaar, en de aansluiting van de Grutstraat met op de hoek het voormalige hotel Rademakers , vanaf onder rechts op de afbeelding de aansluiting van de Heezenstraat.

 

DOWNLOAD BOVENSTAANDE AFBEELDING VOOR EEN DUIDELIJKE REASLISTISCHE DUIDELIJKE WEERGAVE.  >>>

MARKT SIMONSPLEIN ANNO 1900 groot

DOWNLOAD VOOR EEN GROTE  AFBEELDING  

Markt (Simonsplein) circa 1900 LINKER gedeelte
Markt (Simonsplein) RECHTER gedeelte

<


Realistische weergave van de IJsselkade omstreeks 1900 vanaf de RK. Kerk (links) t/m de molen. 

DOWNLOAD BOVENSTAANDE AFBEELDING

VOOR PRACHTIG DETAILS > 

IJSSELKADE anno 1900

IJsselkade  middengedeelte. 

Hierboven een fragment uit het totaalbeeld: In 1873 begon Cornelis Misset uit Haarlem (24) een handelsdrukkerijtje in de Grutstraat. In 1879 werd Cornelis ook een uitgever,  in dat jaar verscheen het eerste nummer van het regionale nieuwsblad De Graafschap-Bode. Na enkele jaren in de Waterstraat, verhuisde Misset in 1880 naar de IJsselkade.  De drukkerij werd achter de villa gebouwd en naast de villa werd een typisch pandje gebouwd waarschijnlijk voor de administratie. In 1888 verscheen het eerste vaktijdschrift "De Nederlandsche Lederindustrie". Daarna zullen er nog tientallen volgen.  Het bedrijf heeft vooral zijn enorme groei te danken aan de beide zonen van Cornelis, Cees en Henk.  

^ Foto uit maart 1944 van de resten die overbleven na het bombardement

van de prachtige villa.

<< Tekening links: dezelfde villa voor dat het verwoest werd.

Links het pand van Sachtleven voor dat het in de oorlog werd verwoest in de oorlogsjaren.

Marechaussee kazerne aan de IJsselkade. Omdat er geen geschikte woningen voor de marechaussee beschikbaar waren en Doetinchem als standplaats voor een brigade was aangewezen, besloot de gemeenteraad in 1890 een karzerne met stalling te bouwen en deze vervolgens aan het rijk te verhuren.  Met de bouw was een uitgave van f. 9639,- gemoeid. De kazerne werd verhuurd tot 1 januari 1911 voor f. 650,- per jaar.  In 1921 werd het pand, dat inmiddels bouwvallig was geworden, verkocht aan de Uitgevers-Mij. C. Misset voor f. 2500,- . Ingaande 1 januari  1922 werd de kazerne verlaten.

Op deze plek kwamen ook de bedrijfsgebouwen voor Misset. Bron: A. K. Kisman 1991.

 

 

Villa van Misset aan de IJsselkade omstreeks 1900. Achter en naast deze villa de eerste uitbreidingen die later zouden uitgroeien tot een groot bedrijvencomplex dat  het aanblik van Doetinchem niet ten goede kwam. >>

HET FRAAIE PAND VAN SACHTLEVEN  BIJ DE BRUG, VELE JAREN ZO TOONAANGEVEND VOOR DOETINCHEM

Afbeelding boven: De oude ophaalbrug werd in 1937 vervangen door een nieuwe ophaalbrug. Op de achtergrond de Katholieke kerk die in de jaren '40 werd gesloopt.  

 De Walmolen voor 1910.  De walmolen aan de IJsselkade dateert uit 1851 en was aanvankelijk in gebruik tot 1910. Daarna werden de kap, de wieken en de stelling van de molen gehaald en stond er een halve eeuw alleen een gemetselde stomp. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw dreigde de molen zelfs gesloopt te worden om plaats te maken voor een parkeerplaats. Een actiecomité wist de sloop te voorkomen. In 1965 kreeg de molen weer een kap, wieken en een stelling. Sinds die tijd is de Walmolen één van de iconen van Doetinchem geworden, gelegen op de voormalige wal. De Walmolen is een korenmolen en daartoe ook volledig ingericht. Tijdens de openingstijden is een rondleiding door de molen gratis. 

De walmolen op het laatste stukje wal dat is overgebleven. De molen verloor zijn wieken in 1910.  Bron: Natuurlijk achterhoek.

 

-VERGELIJKING-  


Gedeelte van de Hamburgerstraat ca. 1925. Ter oriëntatie: geheel links op de plek van het fraaie pand,
staat al sinds 1960 het kolossale pand van C&A.

HAMBURGERSTRAAT vanaf C&A

 Enkele van de vele  oude foto's die als voorbeeld werden gebruikt, om bovenstaande totaal-tekening te realiseren.

HIERONDER,  DRIE UITVERGROTINGEN VAN DE TEKENING HIERBOVEN.

^ Het huis geheel links werd eerst bewoond door W. Kreunen (leerlooier en lijmfabrikant. Later vestigde dokter W. Huber Noodt zich in dit pand. In 1960 werd het fraaie pand gesloopt ten behoeve van C&A. Rechts daarnaast het pand van café L. Verheij later T. Wigcherink. In 1920 begon de firma J. Schuurman op dit adres een koperslagerij en loodgieterij. In 1929 ging de zaak over tot 1955 op A. G. Wassink. In 1974 kwam modemagazijn Vinke op deze plek.
- In het oude fraaie pand rechts, waren aanvankelijk de kruidenierswinkel en café van C. J. Martensen later van A. Schutter gevestigd. Voor het bombardement op 21 maart 1945 vond men hier de schoenhandel van BATA. Na geruime tijd had pas de herbouw plaats en verrees op de hoek het pand van de firma Hogenkamp in 1951. Geheel rechts de uitloop van de Boliestraat naar de Hamburgerstraat.

Linker Gedeelte Hamburgerstraat

Op de hoek van de Hamburgerstraat en de Boliestraat kende vele jaren een café: in 1880 vindt men hier het bedrijf van J. Spliethof, die tevens klompenmaker was. Na 1897 volgde schoenmaker en herbergier H. J. Schaapveld. De linker zijgevel van het pand werd vele jaren gebruikt voor diverse reclame-uitingen. In 1919 ging de zaak over naar bierhuishouder M. te Welscher. In 1941 volgde J. Driessen. In 1946 kocht A. Vinkenborg de grond met opstal en werd er een lunchroom en terras aangelegd.  Rechts daarnaast  het pand van Bakkerij Vinkenborg dat als laatste van al deze panden enkele jaren geleden werd afgebroken. Dan volgt het pand van schoenmaker H. Reinders. In 1941 werd het pand betrokken door G. W. Kock die vogels, zaden en hengelsportartikelen verkocht. In 1948 ging de zaak over in handen van de familie Nannings die de winkel in 1965 sloot en volgde er nieuwbouw.  Bron: Hamburgerstraat zakelijk bekeken door A. K. Kisman.

Middengedeelte Hamburgerstraat
143 downloads

In de woning links hebben diverse leden van de familie Besseling gewoond. Later volgde de heer H. G. Lammertse met zijn hotel en lunchroom. Ook werd het een galanteriënwinkel van Willemsen. Daarna vestigde De Gruyter zich in dit pand. In 1970 deed het dienst als 'Kinderparadijs'. - In het 2de pand van links was vele jaren de kruidenierswinkel van G. J. Roosen gevestigd. Daarna slagerij van W. van Nek en slagerij van W. Welling. In 1905 kwam vanuit Doesburg J. G. ter Horst als slager op dit adres. Het pand werd in 1945 verwoest en werd niet meer als slagerij herbouwd. Een vestging van Albert Hein volgde op deze plek. - Dan het fraaie 'Heerenlogement' dat al in 1830 door de heer B. Honders werd gedreven. Na meerdere exploitanten werd in 1901 A. Coops hotelhouder en liet het pand ingrijpend verbouwen. Tenslotte de laatste exploitant, J. W. Boogman die het pand verloren zag gaan door het bombardement in maart 1945. Het werd niet herbouwd. - Het pand rechts was sinds 1859 de bakkerij van G. Rademaker. In 1894 werd het pand aangekocht door G. Vriezelaar, hij verbouwde het pand en vestigde daarin een schoenhandel. Ook dit pand werd verwoest in 1945 en had rampzalige gevolgen voor de familie Vriezelaar, 10 gezinsleden en een knecht verloren het leven.   Bron: A. K. Kisman.

Rechtergedeelte Hamburgerstraat

HOEK HAMBURGERSTRAAT-MARKT (SIMONSPLEIN) 1895

Tekening van de panden hoek Hamburgerstraat/Markt (Simonsplein) zoals dat er in 1895 uitzag.

Geheel links een gedeelte van het pand waarin J. H. Huls op 20-08-1904 in de Hamburgerstraat zijn Warenhuis zou openen. 2de van links is het pand waar de modezaak van Reigerberger-Theman was gevestigd.  Daarnaast een woonhuis. Het 4de pand is het pand met de oeroude gevel waar Apotheker B. ten Brugge Cate al tientallen jaren zijn zaak had. Dit eeuwenoude pand werd in 1919 door brand verwoest. Het pand daarnaast was ook eigendom van B. ten Brugge Cate. Daarnaast het woonhuis waarin diverse families hebben gewoond en later een winkel werd. Vervolgens het fraaie hoekpand op de voorgrond, het werd in 1882 in opdracht van H. Lindenhovius door architect H. W. Ovink ontworpen. Er werden Koloniale waren en Cosmestibles en sigaren verkocht in dit pand.  (Later zou Albert Hein zich hier in vestigen.) Daarnaast het grote pand met aan weerszijde een bijgebouw waar vroeger de burgemeestersfamilie Ver Heull woonden en later ook als Hervormde pastorie werd gebruikt. Dan volgt het modemagazijn van J. Jacobs genaamd de  'de Zon'. En als laatste het pand waar in 1896 J. H. Huls zijn goedkope Bazaar zou vestigen en in 1904 vertrok naar de Hamburgerstraat.

Simonsplein (Markt)

Het hoekpand Hamburgerstraat Markt (Simonsplein) anno 1900.

Hoek Hamburgerstraat-Simonsplein zoals dat er in de jaren '60 uitzag.

Blik in de Hamburgerstraat vanaf het Simonsplein gezien, anno 1915. Rechts de 15de eeuwse gevel.

Foto van de 15de eeuwse gevel.

Het fraaie hoekpand op de voorgrond, het werd in 1882 in opdracht van H. Lindenhovius door architect H. W. Ovink ontworpen. Er werden Koloniale waren en
Cosmestibles en sigaren verkocht in dit pand.  (Later zou Albert Hein zich hier in vestigen.) Het kwam met lichte schade de oorlog door.

Hoek Hamburgerstraat Simonsplein

ENKELE GEDEELTES UITVERGROOT.

<< 1895: Het pand met de oeroude gevel waar Apotheker B. ten Brugge Cate al tientallen jaren zijn zaak had. Dit eeuwenoude pand werd in 1919 door brand verwoest. Het woonhuis rechts daarnaast was ook eigendom van B. ten Brugge Cate.

Het 15de eeuwse pand.

^ Het oude 15de eeuwse pand omstreeks 1700.

 

Hamburgerstraat ca. 1900.  Rechts het oude pand uit de 15de eeuw dat in 1919 door brand werd verwoest.

Op deze foto woonde apotheker B. ten Brugge Cate in de beide rechtse panden.


DOWNLOAD bovenstaande afbeelding voor een duidelijke weergave.                                  >>>

De Kruisberg anno 1900

Het middengedeelte van de Kruisberg anno 1900.

DOETINCHEM 1672

^Afbeelding van Doetinchem, getekend naar een werk van A. F. van der Meulen die in 1672 met het Franse leger meereisde.

DUETEKOM 1672

HET VOORBEELD UIT 1672 

AFBEELDING BOVEN: gemaakt op 8 juni 1672 enkele dagen na de Franse bezetting van Doetinchem door A. F. van der Meulen (1632-1690) in opdracht van de Franse zonnekoning. Van der Meulen reisde met het Franse garnizoen mee en tekende elke stad die door de Fransen werd veroverd . (Hangt als gobelin in Mobilier Nationaal te Parijs.) Werd op 5 a 6 vellen papier getekend.

Uitvergroting bovenstaande tekening in drie delen.

Zie de verdedigingswerken; naast een dubbele gracht, hoge stadsmuur, werd er ook een aarden wal aangelegd. In deze wal werden duizenden houten palen horizontaal in de wal verwerkt
om een belegering te vertragen of af te wenden.  De oevers van de Oude IJssel werden eveneens van hoge houten palen voorzien. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb